Nr. Jernløse Skole

Velkommen til Nr. Jernløse Skole - en skøn og mangfoldig skole i moderne rammer med masser af lys og spændende indretning, der giver plads til undervisning i anderledes rammer for vores knap 500 nysgerrige elever fra 0.-9. klasse.

Velkommen på Nr. Jernløse Skole

Når klokken ringer ind til første til time kl. 8.00, finder godt 500 elever vejen ind til klassen. Vi tilbyder et trygt læringsmiljø med fokus faglighed og trivsel, og lægger stor vægt på at sende de unge velforberedte - både socialt, fagligt og menneskeligt - videre ud i verden, når de efter 9. klasse forlader vores skole.

Fra 7. klasse er der mulighed for at danne nye venskaber, da vi her tager imod eleverne fra vores folkeskolefællesskab med Knabstrup og Undløse skole. 

Velkommen i Hus 1 - 0.-6. årgang 

Indhold følger...

Velkommen i Hus 2 – 7.-9. årgang

Når eleverne når udskolingen, Hus 2, så samler vi vores skoler, Undløse og Knabstrup under et tag på Nr. Jernløse Skole. Her skaber vi tre klasser, hvor vi siden 5. klasse har lavet forskellige sociale tiltag, så børnene på tværs af matriklerne kender hinanden og derfor er det en forsættelse af det venskab vi ser i hus 2.

Kommunens slogan er “Børnenes skole” og netop det prøver vi at efterleve i Hus 2. Vi ønsker i Hus 2 at støtte eleven i deres trivsel, styrke deres selvværd, selvtillid og selvstændighed. Fagligt, så ønsker vi at gå forrest i fokus på ordblindhed og laver en del tiltag, så vi i Hus 2 stadig kan støtte, guide og undervise elever, der har brug for hjælp. Bl.a. arbejder vi på at have et hold i skoletiden for 7. årgang og efter skoletid for 8.-9. årgang. Det er vigtigt, at vi møder den ordblinde elev, der hvor behovet er. 

Vi ønsker at skabe en folkeskole, hvor der er plads til alle, hvor vi tilpasser os børnenes behov for læring og trivsel.

Derfor har vi lavet et tiltag på hver årgang:

  • På 7. årgang har en klasse med max 15 elever ekstra to-lærertimer i forhold til de to øvrige 7. klasser
  • På 8. årgang har vi lavet et tiltag - et E-hold (erhvervsrettede hold). Her er der mulighed for en dag på EUC Holbæk, der er plads til erhvervspraktik en eller to dage ugentligt, men der er også mulighed for i andre omgivelser at fordybe sig i dansk, matematik og engelsk og derudover lave noget praksisfagligt, når man har brug for det.
  • På 9. årgang tilbyder vi tolærere i dansk og matematik, men også mulighed for praktik og en dag på EUC Holbæk.
  • Fælles for 8.-9. årgang er også, at vi efter skoletid  i samarbejde med Kultur og Fritid kan tilbyde en "Juniortræneruddannelse". Her samarbejdes der også med Fællesskabet (fodbold, gymnastik og badminton) og Holbæk Svømmeklub – et tilbud, der foruden at give eleverne en uddannelse i at hjælpe, lære og støtte børn i deres sport også giver et mod til at stå foran andre – og dermed kan denne gratis uddannelse også tages med op i klasserummet, når eleven skal fremlægge foran klassen. 
  • Vi har lavet to nye valgfag – IT og Teknologi, der kører på skolen for 8. årgang og kommende 7. årgang kan også tage juniortræneruddannelsen som valgfag. 

Elevernes stemmer

Elevrådene i Hus 1 og Hus 2 har en klar vision om, at det er her eleverne kan kom til orde og være med til at skabe rammerne på skolen.

Vi har bl.a. postkasser hængende rundt på skolen, så ønsker en elev at tage et emne op, så putter man en seddel i postkassen. Vi arbejder med demokrati og fællesskab, hvor to engagerede medarebejdere samemn med en masse friske børn får tingene til at ske. 

De lokale støtter

Vi har en god håndfuld lokale samarbejdspartnere. Musikskolen er bl.a. et godt aktiv, og er et tilvalg der ligger i skoletiden. I 0. klasse går musikskolen ind i et 5 ugers forløb, hvor de komponerer deres egne sange, som de optræder med for skolen og forældrene. Med Holbæk Museum samarbejder vi omkring vores valgfag – kunsthistorie; landskabsmaterialer og historiske vinkler, og får gode input herfra. Idrætsforeningerne tilbyder introduktion til diverse fritidsaktiviteter inden tilmelding og der vil være tilmelding til volley - samt badmintonturnering.

De gode traditioner

Traditioner er med til at danne en ramme om skolen og skabe den gode kultur. Vi kan bl.a. nævne vores musikfestival, Skolernes Motionsdag til Brorfelde for HUS 1, de populære lejrskoler for 5. årgang, ryste-sammen-tur i 7. årgang, efter samkøring af nye klasser med Knabstrup og Undløse Skole, lejrskole for 8. årgang, ryste-sammen-tur for 9. årgang samt 7’eren og Jagten - Erhvervsoplysningsdag i Holbæk i august.

 
 
Senest opdateret 25-06-2024