Lov og fakta

Hvor mange elever går der på vores skoler og hvordan ser karatergennemsnittet ud? Find svaret her.

Elevtal på vores skoler

Knabstrup skole
Samlet antal: 60
Antal piger: 25
Antal drenge: 35

Nr. Jernløse skole
Samlet antal: 497
Antal piger: 246
Antal drenge: 251

Undløse skole
Samlet antal: 79
Antal piger: 37
Antal drenge: 42

Skoleudviklingssamtale

Læs beslutningsreferatet her


Afgangskarakterer

Undervisningsministeriet byder velkommen til åbenhedsinitiativet, hvor du kan finde en række relevante tal for de danske skoler. Formålet med åbenhedsinitiativet er at præsentere skoletal, der gør dig i stand til at sammenligne skoler med hinanden og se skolernes tal over for kommune- og landstal.

Initiativet er tænkt som et værktøj, hvor forældre, skolebestyrelser, skoleledere, lærere og andre interesserede kan få et samlet og brugervenligt overblik over, hvordan skolerne klarer sig på en række relevante parametre.

Via linket kan du se karaktergennemsnittet for Jyderup skole og for resten af landet.

Se karaktergennemsnit for Nr. Jernløse skole  

Skriftlig prøveplan maj/juni 2024

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Torsdag den 2. maj
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-16.30 FP10 Tysk
Fredag den 3. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00 FP10 Fransk
Mandag den 6. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00 FP10 Matematik
Tirsdag den 7. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-17.00 FP10 Dansk
Onsdag den 8. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Fysik/kemi udtræksfag
kl. 12.00-15.00 FP10 Engelsk
Mandag den 13. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
Tirsdag den 14. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag

De mundtlige og praktiske prøver maj/juni 2024

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden torsdag den 23. maj til onsdag den 26. juni 2024, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver i 9. og 10. klasse fredag den 14. juni 2024.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 21. juni 2024.

Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10), engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt i de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik i perioden 10. juni – 13. juni 2024.

Trivselsmålinger

Rapport følger

Nationaltest

Med muligheden for at fravige reglerne om gennemførelsen af nationale test som led i frihedsforsøget Børnenes skole, er det i Børn og Skole udvalget og sammen med skolebestyrelsen besluttet, at der i skoleåret 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024 ikke afvikles nationale test. Skolens test af elever understøtter på anden vis.

 

Senest opdateret 25-06-2024